Luchtwerk

De fysiotherapeuten die onderdeel zijn van luchtwerk, werken nauw samen met longartsen en longverpleegkundigen, maar ook met andere zorgverleners uit de regio om de zorg rondom cliënten met een longaandoening zo goed mogelijk te organiseren.

Er zijn regelmatig netwerkbijeenkomsten waarin met elkaar de nieuwste ontwikkelingen worden besproken, afspraken worden gemaakt over de behandeling en casussen worden besproken. De fysiotherapeuten houden gezamenlijk hun kennis up to date door na- en bijscholing te volgen met het netwerk. Ben je geïnteresseerd in Luchtwerk? Neem dan contact met ons op.