Werkgroepen 

Traumanetwerk regio Haaglanden

Binnen het traumanetwerk werken trauma-fysiotherapeuten en de traumachirurgen uit de regio nauw met elkaar samen. Er zijn regelmatig netwerkbijeenkomsten waarin casussen kunnen worden besproken.

Ouderenwerk

In ouderenwerk werken geriatrie fysiotherapeuten en fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in ouderen, met elkaar samen om de zorg rondom kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te organiseren.

Meer lezen

Balanswerk

Balanswerk is een netwerk van fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen de psychosomatiek. Dit kunnen geregistreerde fysiotherapeuten psychosomatiek zijn, dan wel fysiotherapeuten die een EVC (eerder verworven competentie) hebben. 

Meer lezen

Luchtwerk

De fysiotherapeuten die onderdeel zijn van luchtwerk, werken nauw samen met longartsen en longverpleegkundigen, maar ook met andere zorgverleners uit de regio om de zorg rondom cliënten met een longaandoening zo goed mogelijk te organiseren.

Overig / ontwikkelingen

Fysiogroep Haaglanden is ook altijd in gesprek over bestaande netwerken. Denk bijvoorbeeld aan Neuronet. Wij vinden het niet nodig om een extra netwerk te creëren naast een bestaand initiatief. We onderhouden contacten aan en mocht er iets spelen rondom dit netwerk en onze leden dan kan Fysiogroep Haaglanden als contactpersoon optreden.