Statuten en reglementen

FysioGroep Haaglanden opereert binnen het kader van haar statuten en de reglementen Bemiddeling, Bindend Advies en het Huishoudelijke Reglement.