Vragen en antwoorden

Klik op een vraag hieronder om het antwoord te tonen.

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap van FGH?
  1. Leden ontvangen hoge kortingen op scholing, cursussen, materialen, etc. door gezamenlijke inkoop
  2. Deelname aan multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de regio Den Haag e.o.
  3. Deelname aan div. programma's voor kwaliteitsverbetering
  4. Altijd op de hoogte van de regionale ontwikkelingen
Hoe kan ik lid worden van FysioGroep Haaglanden?

U kunt lid worden van FysioGroep Haaglanden door het invullen van het inschrijfformulier. Om dit inschrijfformulier te ontvangen, gelieve een mail te sturen via het contactformulier. Hier kunt u ook terecht met al uw vragen omtrent het lidmaatschap.

Hoe gaat opzeggen van mijn lidmaatschap in zijn werk?

Het lidmaatschap dient ten minste 4 weken voor het einde van het (kalender)jaar schriftelijk te worden opgezegd. U ontvangt uiterlijk 2 weken na ontvangst van uw opzegging een schriftelijke bevestiging.

Wat is een stemgerechtigd lid?

Elk lid van FysioGroep Haaglanden heeft 1 stem op een ALV van FysioGroep Haaglanden. Een lid is de ingeschreven praktijk. Een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de praktijk kan de stem uitbrengen.