Coalitiepartijen ondertekenen 4 overeenkomsten

Partners ondertekenen 4 overeenkomsten

Van Ego naar Eco

Naar een gezond en gelukkig Den Haag

Dat was het thema van het zogenaamde breed overleg van de coalitie Gezond en Gelukkig Den Haag (Gezond en Gelukkig Den Haag - Gezond en Gelukkig Den Haag) op 28 juni. Fysiogroep Haaglanden is partner van deze coalitie. Naast inspireren en netwerken, tekende Fysiogroep Haaglanden ook een document voor het doorontwikkelen van de Gecombineerde leefstijlinterventie (GLi) in Den Haag.

Doel
Doel van de bijeenkomst was ontmoeten en inspireren. Het hogere doel van de coalitie of ook wel beweging is om samen te proberen de gezondheidsverschillen tussen de Haagse inwoners te verkleinen door samenwerking tussen inwoners, het sociaal en medisch domein.

Verbinding
Plaats van handeling was Buurtcentrum De Mussen en niet zomaar. Hier is een verbinding tussen professionele hulpverleners en de wijkbewoners al gevormd. Een perfecte plek om elkaar te ontmoeten, passend bij het thema van de ontmoeting.

ZZ – GG – MM
Naast terugblikken door het delen van ervaringen en resultaten werd dieper ingegaan op de transitie van ZZ (ziekte en zorg) naar GG (gezondheid en gedrag) en de doorontwikkeling naar MM (mens en maatschappij). Drie “radars” die in een goede verbinding met elkaar bijdragen aan een mooi “ecosysteem”.

Ecosysteem
Fysiogroep Haaglanden, vertegenwoordigd door Pieter Flaton en Monica van der Lans, gingen net als andere deelnemers actief aan de slag met het in kaart brengen van hun eigen ecosysteem. Hierbij werden zij geïnspireerd door mensen vanuit diverse thema´s zoals diabetes, het kwetsbare jonge kind en mentale weerbaarheid.

Opbrengst
Er zijn weer heel veel verbindingen gelegd tussen professionals en bestuurders vanuit medisch en zeker ook het sociaal domein. Het wordt steeds duidelijker dat we samen zaken moeten oplossen. Elkaar kennen en weten wat we voor elkaar kunnen betekenen is enorm belangrijk.

We ervaren ook steeds meer dat Fysiogroep Haaglanden echt op de kaart staat en als volwaardig gesprekspartner gehoord wordt en meedoet. We worden steeds beter gevonden. We doen mee aan de transitie en ontwikkeling in plaats van te volgen en aan de kant toe te kijken.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook opnieuw duidelijk dat er mooie succes worden geboekt, maar dat er zeker ook hindernissen zijn. Zo is er bijvoorbeeld nog geen college in Den Haag waardoor sommige plannen nu geen voortgang hebben of aanvragen blijven liggen. Het lijkt een klein probleem, maar wethouders – zo werd wel duidelijk – hebben een stevige vinger in de pap als het gaat om welke richtingen wel/niet omarmd worden.

Louwens geinterviewd door Bussemaker

Jet Bussemaker (rechts) interviewt Korrie Louwes, algemeen directeur OCW Den Haag

De overeenkomst in detail.