Nieuwe website

Nieuwe website

Enige tijd geleden hebben we geconstateerd dat de website niet meer accuraat was. In verschillende overleggen werd steeds duidelijker dat we een herkenbare communicatie nodig hebben. Eenduidig en gericht op de professionele doelgroep. In co productie met Robert Hoogland van Phytalis is de nieuwe prachtige en functionele website gelanceerd.

Waar we eerst nog wat zochten in de combinatie van zorgvrager en zorgprofessional hebben we een duidelijker profiel gekozen. Met onze website richten we ons volledig op de professional. 

Voor de professionals

Een website dus gericht op professionals. Uiteraard gericht op alle fysiotherapeuten in het werkgebied Haaglanden. Om natuurlijk kennis en ervaring te delen rondom vele thema's. Ledenvoordelen met elkaar te realiseren. Aansluiten bij beleid en organisatie. Samenwerken staat duidelijk op de voorgrond.

Tegelijkertijd zijn alle andere zorgprofessionals door alle lijnen van de gezondheidszorg heen van harte uitgenodigd regelmatig onze website te bezoeken.

Medisch en sociaal domein

We willen niet alleen samenwerken binnen het medisch domein, maar reiken ook expliciet onze hand uit naar het sociale domein. In buurten, wijken leveren we onze zorg. We hebben daar contact met alle lagen binnen de samenleving Van laag tot hoogopgeleid, van laag tot hoog inkomen. Van heel jong tot heel oud. Van een aandoening tot complexe situaties met co morbiditeiten. 

De website richt zich op alle professionals die direct dan wel indirect bij zorg en sociale aspecten betrokken zijn. 

Financierders

Uiteraard willen we ook tot samenwerking komen en blijven met de de financierders van zorg, in ons geval voornamelijk zorgverzekeraars. Deze website biedt veel informatie voor deze belangrijke partners. 

Dynamisch

Uiteraard is een website nooit af, gelukkig niet want dat zou betekenen dat er weinig gebeurt. We zijn continu in beweging en nodigen je dan ook van harte uit om de website van Fysiogroep Haaglanden regelmatig te checken. Je kunt je natuurlijk ook opgeven als lid dan mis je zeker niets meer!