FysioGroep Haaglanden spreekt de gemeenteraad van Rijswijk toe

Dinsdagavond 6 december heeft ons bestuurslid Martine Roona, de gemeenteraad van Rijswijk toegesproken. Aanleiding was onze brief aangaande de gemeentepolis die in Rijswijk is ondergebracht bij Zorg & Zekerheid en Menzis en de te lage tarieven die hier voor ons tegenover staan. Deze tarieven hebben tot gevolg dat we onze medewerkers nauwelijks een salaris kunnen bieden dat bij hun opleidingsniveau past en gelijk staat aan het loon dat collega fysiotherapeuten verdienen in de ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Hierdoor verlaten steeds meer fysiotherapeuten het vak. Wat tot gevolg heeft dat de plannen van de overheid om het project De Juiste Zorg op de Juiste Plaats te laten slagen, onder druk komen te staan. Dit project heeft juist tot doel om de organisatie van de zorg op wijkniveau te verbeteren en daarmee de stijging van de kosten in de gezondheidszorg te beheersen. Iets waar FysioGroep Haaglanden zich graag voor inzet.

Mede door raadslid Winfried Smith van GroenLinks en Rens Veerman van D66 krijgen we binnen de gemeente Rijswijk de aandacht die wij vragen. Wij hebben het gevoel dat de urgentie van het probleem en de gevolgen van jarenlange lage tarieven tot de gemeenteraad is doorgedrongen.

De gemeenteraad heeft naar aanleiding van ons ingebrachte stuk een aantal vragen gesteld aan het college. Zoals: Wat kan de gemeente doen om te voorkomen dat er een tekort aan fysiotherapeuten in de eerste lijn ontstaat? Dit om te voorkomen dat dit nadelige gevolgen heeft voor de kwetsbare inwoners van de gemeente. Kunnen we de gemeentepolis bij een andere zorgverzekeraar onderbrengen die betere voorwaarden heeft voor de eerstelijns zorgverleners? Is het een idee om met andere gemeenten in de regio op te trekken om te kijken wat voor afspraken er met zorgverzekeraars gemaakt kunnen worden?

Het college heeft aangegeven het signaal wat wij hebben afgegeven mee te nemen in de gesprekken die zij voeren met de zorgverzekeraars. Er wordt in overweging genomen om met gemeenten in de regio contact op te nemen om te bekijken of er samen opgetrokken kan worden. En er wordt onderzocht of het mogelijk is om de gemeentepolis bij een andere zorgverzekeraar in te kopen.

Dezelfde brief hebben wij gestuurd naar de gemeenteraad van Den Haag aangaande de stadspolis die door VGZ wordt verzorgd en de gemeenteraad van Leidschendam – Voorburg waar de stadspolis wordt verzorgd door Menzis.