Brieven gestuurd aan gemeentes binnen ons werkgebied

Op 9 november j.l. stuurde het bestuur een brief aan de gemeenteraad van de omringende gemeentes.

Het zal u niet zijn ontgaan. De zorg staat overal onder druk. We hebben te maken met personeelsverloop, ziekte, volle agenda's, een hogere complexiteit van klachten die wij behandelen terwijl de tarieven achterblijven.

Wij willen graag dat fysiotherapeuten ook gewoon de boterham kunnen verdienen, en we willen voorkomen dat er nog meer fysiotherapeuten uitstromen naar andere werkgebieden. 

De meeste gemeentes sluiten zorgpolissen af met zorgverzekeraars. Deze polissen zijn gericht op de kwetsbare inwoners van de gemeente. Denk daarbij aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, een laag Sociaal Economische Status. 

Wij denken dan ook dat de gemeente ook een rol heeft in het inkopen van passende zorg waar ook een passende vergoeding tegenover staat. De brief aan de Gemeente Leidschendam - Voorburg vindt u hier.