ALV-FGH

ALV - FysioGroep Haaglanden 

22-06-2022

Op woensdag 22 juni 2022 vindt de voorjaars/zomer ALV van FysioGroep Haaglanden plaats. Na 2 jaar van online vergaderen, vinden we het fijn jullie weer live te kunnen zien in de Sportcampus Den Haag van 19:00-21:30 uur.

Op de agenda staan een aantal vaste onderdelen: de (her)benoeming van een aantal bestuursleden, het vaststellen van het jaarverslag 2021 en het financieel jaarverslag 2021. Daarnaast zal er een voorstel worden gedaan voor het benoemen van een lid van verdienste.

Presentaties
Tijdens de ALV zal een presentatie gegeven worden door Suzanne Lak – de Pater. Zij is stagecoördinator op de opleiding fysiotherapie aan de hogeschool Rotterdam. Met het oog op de krapte in de arbeidsmarkt die we de laatste tijd ervaren, is het goed om voordat een student afstudeert, contact met ze te hebben. In de presentatie worden we meegenomen in hoe de stage binnen de opleiding fysiotherapie wordt georganiseerd en hoe wij hier als fysiotherapie praktijken een rol in kunnen spelen.

Bas Verkes, regio adviseur Zuid West van het KNGF, zal ons iets vertellen over valpreventie. En dan meer in de zin hoe valpreventie mogelijk binnen de vergoeding van fysiotherapie kan komen te vallen.

We hopen jullie allemaal te zien op de ALV!