FysioGroep Haaglanden spreekt de gemeenteraad van Rijswijk toe

Dinsdagavond 6 december heeft ons bestuurslid Martine Roona, de gemeenteraad van Rijswijk toegesproken. Aanleiding was onze brief aangaande de gemeentepolis die in Rijswijk is ondergebracht bij Zorg & Zekerheid en Menzis en de te lage tarieven die hier voor ons tegenover staan. Deze tarieven hebben tot gevolg dat we onze medewerkers nauwelijks een salaris kunnen bieden dat bij hun opleidingsniveau past en gelijk staat aan het loon dat collega fysiotherapeuten verdienen in de ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Hierdoor verlaten steeds meer fysiotherapeuten het vak. Wat tot gevolg heeft dat de plannen van de overheid om het project De Juiste Zorg op de Juiste Plaats te laten slagen, onder druk komen te staan. Dit project heeft juist tot doel om de organisatie van de zorg op wijkniveau te verbeteren en daarmee de stijging van de kosten in de gezondheidszorg te beheersen. Iets waar FysioGroep Haaglanden zich graag voor inzet.

Nieuwe website

Enige tijd geleden hebben we geconstateerd dat de website niet meer accuraat was. In verschillende overleggen werd steeds duidelijker dat we een herkenbare communicatie nodig hebben. Eenduidig en gericht op de professionele doelgroep. In co productie met Robert Hoogland van Phytalis is de nieuwe prachtige en functionele website gelanceerd.

MEER NIEUWS
Nieuws

FysioGroep Haaglanden nieuws

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Aanmelden