Visitatie

FysioGroep Haaglanden verzorgt visitaties voor haar leden. Deze visitaties worden uitgevoerd door gecertificeerde visiteurs uit eigen FGH-gelederen. Heeft u wensen of specifieke vragen over een visitatie bij u in de praktijk, neem dan contact met ons op.