Kwaliteitscommissie

Binnen Fysiogroep Haaglanden is een kwaliteitscommissie actief

Hierin hebben 3 leden zitting, die de opleiding tot Erkend Kwaliteit Coördinator (EKC) hebben gevolgd. De kwaliteitscommissie houdt zich actief bezig met het bevorderen van de kwaliteit van de fysiotherapie en het hiertoe faciliteren van de bij FysioGroep Haaglanden aangesloten fysiotherapeuten in de ruimste zin van het woord. Kernbegrippen zijn hierbij intervisie, visitatie, diverse pilots, kwaliteits-protocollen, etc. etc. Ook zijn onze kwaliteitsfunctionarissen o.a. bevoegd tot het accrediteren van (1-daagse) al dan niet multi-disciplinaire cursussen en bijeenkomsten.