Kwaliteitsmanagement

KNGF Plusprogramma - visitatie:

Visitatie

Binnen het Zilveren Kruis/Achmea-plusprogramma is het verplicht om elke twee jaar een visitatie uit te voeren.

Er zijn twee soorten visitaties:
De standaard visitatie is een volledige visitatie door twee visiteurs. Alle criteria voor praktijken die geen HKZ of PLUS status hebben komen aan bod. Kosten bedragen € 665,- all-in. Adviesprijs standaard visitatie KNGF € 863,- (exclusief reiskosten).

Een verkorte visitatie is gekoppeld aan een (interne) HKZ of PLUS audit. Hierbij vinden de visitatie en audit op dezelfde dag plaats. De visitatie via Fys’Optima is kosteloos. Adviesprijs visitatie KNGF € 488,-.

Beheersaudit

  • Cursus auditproof dossier
  • Pre- beheers toetsing
  • Beheers audit begeleiding

KNGF Plusprogramma - intervisie:

Intervisie

Fysiotherapeuten die deelnemen aan het KNGF-plusprogramma zijn verplicht om jaarlijks aan drie intervisiesessies deel te nemen. Voor niet-deelnemers die ingeschreven staan in het CKR, zijn deze sessies optioneel. Deelname wordt geaccrediteerd met zeven punten per jaar.

Leden van FysioGroep Haaglanden kunnen gebruik maken intervisie bemiddeling door FysioGroep Haaglanden. FysioGroep Haaglanden heeft eigen opgeleide intervisiecoaches.

Voordelen

  • FysioGroep Haaglanden verzorgt de indeling van jouw medewerkers in een intervisiegroep en koppelt deze aan een intervisie-coach.
  • Je hoeft dus niet op zoek naar een collega praktijk die met jou de intervisie wil doen.
  • Intervisie sessies vinden plaats op het kantoor van FysioGroep Haaglanden, en zijn dus altijd bij jou in de buurt.
  • Er altijd een coach aanwezig. Indien de vaste coach verhinderd is, zorgen wij voor een vervanger.
  • Wanneer een fysiotherapeut onverhoopt afwezig is, zorgen we binnen onze mogelijkheden naar een inhaal-oplossing zodat de extra vergoeding door Zilveren Kruis (€ 4,25 per zitting in 2017) niet in gevaar komt. Dit regelen wij zowel organisatorisch als administratief.

KOSTEN
Omdat wij gebruik maken van eigen opgeleide coaches en als FysioGroep Haaglanden geen winst nastreven, kunnen we de sessies aanbieden tegen een gunstige prijs. De kosten bedragen € 150,- per deelnemer per jaar (vrijgesteld van BTW).

Waar?

De bijeenkomsten worden in principe op het kantoor van FysioGroep Haaglanden gehouden aan de Bink36 te Den Haag. De benodigde faciliteiten, alsmede verse koffie en thee zijn aanwezig.
Indien ruimte en faciliteiten hiervoor geschikt zijn, kan een intervisie sessie ook in één van de eigen praktijken plaats vinden.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar ons via het contactformulier.